Ingen oppdrag er for store & ingen for små
 
Takket være lang bransjeerfaring og et bredt
kontaktnett, kombinert med en oversiktlig og
effektiv organisasjon, har vi siden starten i
1990 gjennomført mange viktige prosjekter
for våre kunder - både store og små.
  
Vi betrakter enhver kunde som like viktig og
finner ofte et stort potensiale i prosjekter som
ikke alle andre betrakter som prestisjefylte og
spennende. Vi tror ganske enkelt at det er
hemmeligheten bak vår suksess.
   
  

   
Pilestredet 19
   

1.150 kvm nybygg i Kristian Augus-kvartalet i
Oslo, hvor en sentral kjerne gir mulighet for
opptil tre adskilte adkomster til hver etasje
og dessuten utnyttelse og eksponering av
underetasjen. Den spesielt uformede 1.
etasjen gir unike lysforhold som, sammen
med et avansert klimaanlegg, bidrar til et
godt og stabilt inneklima. Effektiv utnyttelse
av arealene og lite felles- og dødareal, bidrar
til at andelen teknisk areal er nede i bare
1,8 prosent. Kostnaden per arbeidsplass er
derfor kun kr. 25 - 28 000,-.
   

  
Dreyergården
  

Centrum Eiendom har utviklet Dreyergården i
Stavanger for Norex Group fra A til Å. Ved
overtagelse fra klient ble bygget benyttet til
kontor og trykkerivirksomhet. Centrum
Eiendom gjorde bygget om til hotell med 165
rom, og solgte hotellet til Thon Gruppens
Rainbow Hotels. I april 1997 åpnet Hotel
Maritim i Stavanger. Siden har de vært
fullbooket.
  

  
Sandakerveien 99 B
   

Centrum Eiendom har igangsatt regulering av
en ca. 14 mål stor tomt på Sandaker. Sentralt
mellom Sandakerveien og Grefsenveien skal
det anlegges et helhetlig boligkompleks basert
på estetiske, miljø- og bygningsmessige
kvaliteter. Komplekset vil bestå av et mindre
næringsbygg og 280 leiligheter som omkranser
to grønne parkmessige gårdsrom. Det første
møtet med bebyggelsen skal være opplevelsen
av å ankomme via et intimt byrom som inviterer
til menneskelig fellesskap.
  

   
Norway House, Warszawa
  

Et ni-etasjers forretningsbygg på over 8.000
kvadratmeter - i hjertet av Warszawa. Her har
bl.a. Centrum Eiendom stått for utviklingen av
eiendommen, i nært samarbeid med polske
arkitekter og myndigheter. Bygget fremstår
som vakkert og funksjonelt, basert på
"skandinaviske kvaliteter" - et begrep som
stadig blir mer aktuelt og ettertraktet i utlandet.
Centrum Eiendom er en av eierne av Norway
House sammen med Olav Thon Gruppen.
  

  
Majorstuen Politikammer
   

er bygget som Fram Realinvest sto bak, med
Tvengebrødrene i spissen. Bygget ble bygget
på "spekk" i 1991 - uten inngåtte leieavtaler.
Centrum Eiendom ble engasjert for å finne
leietagere i et meget vanskelig marked. Dette
resulterte i en 20-års leiekontrakt med
Justisdepartementet - med Politiet og Politiets
Datatjeneste som leietagere. Og med dette
startet Tvenges eventyrlige eiendomssatsning,
godt hjulpet av Centrum Eiendom.
  
Foruten disse kan vi blant annet nevne:
   
Justisdepartementet
Olav Thon Gruppen
BN Bank
Intelco Holding
Linstow Eiendom
NSB/Jernbaneverket
Fram Eiendom
Norex Group
Aristo
Sties Termotransport/Nor Cargo
Tomra
Olympia Holding
Aker/RGI
Statsbygg
Frionor
Gjensidige-Gruppen
Brudevold Holdning
Kinnevik-Gruppen
Eiendomsspar
Norsk Personal
Bryn Eiendom
Gard Shipping