Fakta om Centrum Eiendomsmegling
  

Centrum Eiendomsmegling har et bredt tilbud
som tilpasses den enkelte kundes behov og
krav. Vår bakgrunn og erfaring gir oss styrke til
å gå inn i ulike roller som bidrar til kostnads-
effektivitet og verdiskapning for våre kunder.
   
Vi tilbyr blant annet:
   
Kjøp, salg & utleie av næringseiendommer
Salg av eiendomsselskaper
Utvikling av eiendommer
Rådgivning i forbindelse med eiendomsdrift
Tilpasning av lokaler for utleie
Ombygging og opprusting av lokaler
Utvikling av næringseiendommer
Økonomisering av næringseiendommer
Forvaltning og forretningsførsel
Økonomisk styring av virksomheter
Reforhandling av leieforhold
Teknisk driftsansvar
Vedlikeholdsplanlegging og -oppfølging
   
Kreativitet og nytenkning
  
Kreativitet og nytenkning bringer våre kunder
videre. I Centrum Eiendom har vi en drivkraft
som fundament for vår virksomhet; vi tenker
annerledes og forsøker hele tiden å finne nye
veier å gå.
   
Vil kunden tjene mer på å gå nye veier?
Hvilket potensiale ligger i eiendommen - i
ordets videste forstand?
  
Dette og lignende problemstillinger konfronterer
vi ofte både oss selv og kunden med. Derfor har
flere av våre oppdragsgivere erfart at
utradisjonelle løsninger har gitt vesentlig bedre
inntjening.
    
I Centrum Eiendom finner du ikke byråkratene.
Vi legger stor vekt på å bygge opp et personlig
samarbeid basert på tillit og respekt overfor
våre kunder.
     
"Det er bedre å være stor kunde i et lite firma
enn omvendt", sier mange av våre kunder. Dette
tar vi som et bevis på at vi mestrer å få hver
enkelt kunde til å føle seg prioritert og viktig,
uansett om oppdraget er stort eller litet. Vår lange
erfaring fra bransjen, og vårt utstrakte kontaktnett,
gir deg dessuten trygghet om at vi kan håndtere
og gjennomføre de mest krevende og omfattende
oppgaver.